Contact
+90 507 604 4530
Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Cad. No:5 Estetikland Plaza Şişli İstanbul

Online Muayene

İletişim Bilgileri

+90 212 257 3434

+90 507 604 4530

Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Cad. No:5 Estetikland Plaza Şişli İstanbul

FUE Tekniği ve DHI Yönteminin Farkları

FUE tekniği ve DHI yöntemi nedir?

FUE tekniği ve DHI yönteminin farkları, saç ekimi yaptırmayı düşünen kişilerin operasyona karar verme aşamasında ilgi odağı olan bir konudur. Bilinirlik seviyesi en yüksek olan FUE tekniği ve saç ekiminde en yeni uygulamalardan olan DHI metodu arasındaki farklar, saç ekimi düşünen hastaların kararsızlık yaşamasına neden olabilmektedir. Öncelikle bilinmesi gereken nokta; hastanın hangi teknik için uygun aday olduğuna, gerekli tetkik ve muayeneler doğrultusunda karar verilmesi gerektiğidir. Örneğin; kanama riski yoğun olan bir hasta FUE tekniği ile saç ekimi yaptırmak istese bile DHI tekniği için daha uygun bir adaydır. Verilebilecek bir diğer örnek ise; hastanın saç kaybı çok yoğun ve ekim gerektiren alan çok geniş ise;  hasta tek seanslık bir işlem için DHI metodu ile saç ekimi istese dahi FUE tekniği için daha uygun bir adaydır. Çünkü FUE tekniği tek seansta daha çok greft toplanmasına imkan tanır. FUE tekniği ve DHI yönteminin farklarını daha iyi  anlatabilmek için öncelikle tekniklerin ne olduğunu ve nasıl uygulandıklarını  açıklamak gerekir.

FUE tekniği

FUE, Foliküler Ünite Ekstraksiyonu anlamına gelmektedir. Uzman doktorlar ve uzman bir ekip tarafından uygulandığı takdirde verimli bir saç ekimi stratejisi olan FUE , hem greft toplanırken hem de toplanan saç kökleri ekilirken kullanılan bir tekniktir. Hastanın FUE için uygun aday olduğu muayene ve tetkikler doğrultusunda belirlendikten sonra hasta-doktor ortak kararı ile saç ekiminin yapılacağı güne karar verilir.

fue tekniği ile saç ekimi

Operasyon, hastanın saçlarının 3 mm uzunluğunda kısaltılması ile başlar. Saç tıraşı tamamlanan hastanın donör (verici) bölgesi lokal anestezi ile uyuşturulur. Mikro motor adı verilen özel ekstraksiyon aleti ile greftler toplanmaya başlanır. Greft, üzerinde küçük bir miktar doku parçası barındıran saç folikülerine verilen isimdir. Greftler tekli, ikili, üçlü ya da dörtlü saç folikülleri barındırabilirler. FUE tekniğini uygulayan kişiler yeterli uzmanlığa ve deneyime sahip olmadıklarında, saç kökü toplama aşamasında yanlış açı kullanılabilir. Bu durum, saç köklerine zarar verme ve ekim işleminin verimli olmaması gibi riskler taşımaktadır.

Toplanan kökler, oda sıcaklığında bekletildiği takdirde 2,5 saat içerisinde ölmeye başlar. Ancak, saç kökleri özel sıvılar sıvıları içerisinde bekletilirlerse, 6 saate kadar yaşamlarını sürdürebilirler. Bu sebeple toplanan kökler Hiposol ya da soğuk izotonik sıvıları içerisinde bekletilir. Ekim aşamasına geçildiğinde, hastanın ekim yapılacak bölgesine lokal anestezi uygulanır. Bu aşamada bladeler kullanılarak saç köklerinin yerleştirileceği kanallar açılır. Punch adı verilen özel iğneler kullanılarak saç kökleri açılan kanallara yerleştirilir.

DHI Yöntemi

DHI, Direct Hair Implantation (doğrudan saç ekimi) anlamına gelmektedir. DHI metodunun FUE tekniğinin bir varyasyonu olduğu söylenebilir. Çünkü; greft toplama işlemi FUE tekniğinde yapıldığı gibi gerçekleştirilir. Ancak ekim aşaması tamamen farklıdır. DHI yöntemini sadece FUE tekniğinden değil, diğer tüm tekniklerden ayıran fark; ekim işleminde Choi Implanter adı verilen özel Choi kaleminin kullanılmasıdır. Ayrıca, DHI yönteminde diğer tekniklerin aksine, ekim bölgesine saç tıraşı yapılmasına gerek yoktur. Tıraşsız saç ekimi avantajı DHI’ın kadınlar tarafından daha çok tercih edilmesine neden olmaktadır.

dhi tekniğiyle saç ekimi

Muayene ve tetkikler doğrultusunda, hastanın DHI metodu için uygun olduğu belirlendikten sonra hasta-doktor ortak kararı ile operasyon güne karar verilir. Operasyon gününde sadece donör alan tıraş edilir. Hem donör bölge hem de ekim yapılacak bölge lokal anestezi ile uyuşturulur. Sonrasında mikro motor kullanılarak toplanan greftler hiç bekletilmeden Choi kalemi ile ekim alanına yerleştirilir. Kökler Choi kalemine yerleştirilir, Choi’nin ucuyla kanal açılarak içerisindeki saç kökü kanala yerleştirilir ve ekim işlemi tamamlanır. Choi yöntemi olarak da bilinen metodun en büyük farkı bu aşamada ortaya çıkar. Çünkü; Choi, kanal açma ve kök yerleştirme işlemlerini eş zamanlı yapmaktadır.

FUE tekniği ve DHI yönteminin farkları nelerdir?

  • FUE tekniği ve DHI yönteminin farkları arasında ilk dikkat çeken nokta, uygulama şekillerinin farklılığıdır.
  • FUE tekniğinde tek seansta 3000-4500 arası, DHI tekniğinde tek seansta 1500-2500 greft ekimi yapılabilir.
  • DHI tekniğinde iyileşme süresi FUE tekniğine göre biraz daha kısadır ve kanama yok denecek kadar azdır.
  • FUE tekniği daha geniş bir alana ekim yapılabilmesi için DHI metodu ise; daha sık ekim yapabilmek için ideal yöntemdir.
  • FUE tekniğinde saç tıraşı zorunluluğu vardır, DHI tekniğinde sadece donör bölgeye saç tıraşı yapılması yeterlidir.
  • DHI metodunda kullanılan ekipmanların maliyetinin daha yüksek olması ve ekibin daha kalabalık olmasından dolayı maliyet biraz daha yüksektir, FUE daha uygun maliyetle yapılabilir.
  • FUE tekniği 6-8 saat arası sürerken, DHI metodu biraz daha uzun sürelidir.

 

Last modified: December 23, 2018

Leave a Reply