Contact
+90 507 604 4530
Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Cad. No:5 Estetikland Plaza Şişli İstanbul

Online Muayene

İletişim Bilgileri

+90 212 257 3434

+90 507 604 4530

Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Cad. No:5 Estetikland Plaza Şişli İstanbul

Saç Ekiminde Kanal Açma Teknikleri

saç ekiminde kanal açma

Kanal açma işleminin saç ekiminin başarısını etkileyen en önemli faktör olmasının sebebi, toplanan saç köklerinin yerleştirileceği noktalar olmalarıdır. Teknik bilginin yeterli olmasının çok önem arz ettiği kanal açma işlemi, el becerisinin de yüksek olmasını gerektirir. Kanalların doğru açı ve doğru derinlikte açılması saç ekiminin doğallığını, dolayısıyla başarısını doğrudan etkilemektedir.

Saç ekimi işlemlerinde yeni yerlerine transfer edilen saç köklerinin sağlıklı şekilde adapte olabilmesi ve üretecekleri yeni saç tellerinin diğer saçlarla bütünlük sağlayabilmesi adına açılan kanallar büyük rol oynar. Kanallar yanlış derinlik ve boyutta açılırsa kökler çeşitli problemlerle karşı karşıya kalabilir. Bu sorunlar dolayısıyla yapılan ekim işlemi başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bu gibi durumların hasta açısından hem maddi hem de manevi olarak yorucu ve istenmeyen durumlar olmasının yanı sıra bu tip ekim hataları düzeltilmesi son derece güç ve masraflı prosedürlerdir.

Kanal açma işlemi nasıl yapılır?

Saç ekimi işlemlerinde  Sagittal Slit, Lateral Slit ve Perkutan olmak üzere 3 çeşit farklı teknik kullanılmaktadır. Donör bölgeden saç kökleri toplandıktan sonra ekim yapılacak alan lokal anestezi ile uyuşturulur. Sonrasında ön görüşme aşamasında kesinleştirilen ,hastaya uygulanacak olan saç ekim metodunun gerektirdiği kanal açma tekniği uygulanır.

  • Sagittal Slit: Saç köklerinin ekileceği bölgede kesiler yapılarak uygulanan kanal açma tekniğidir. Fut tekniğinde uygulanan bu kanal açma tekniği, dikiş gerektirir. Doğru açıyı yakalama oranını oldukça düşüren Sagittal Slit tekniği, yara izlerine de sebep olduğu için günümüzde tercih edilmemektedir.
  • Lateral Slit: En yaygın olarak kullanılan tekniktir. Küçük açılarda kanal açılmasına olanak tanıyan Lateral Slit tekniğinde doğal sonucu yakalamak da kolaylaşır. Sagittal Slit tekniğinin aksine iz bırakmayan bir tekniktir. FUE tekniği ile uygulanan saç ekimi işlemlerinde, genellikle çelik uçlu bladeler  kullanılarak uygulansa da safir uçlu bladeler ile de uygulanabilir. DHI saç ekiminde ise; Choi kullanılarak kanal açılır.
  • Perkutan Tekniği: Diğer tekniklerle kıyaslandığında daha zahmetli olan ve uzun süren Perkutan tekniğinde kanallar, özel mikro uçlu iğneler kullanılarak yuvarlak şekilde açılır.  Açılan kanallar mikro seviyede olduğunda iyileşme süreci daha kısadır.

Kanal-Greft uyumsuzluğu saç ekiminin başarısını düşürür

Donör bölgeden toplanan saç köklerinin yerleştirileceği kanalların greftlerle uyumlu şekilde olması, saç ekimi işleminin başarısı için oldukça önemlidir. Kanal-Greft uyumunun saç ekimindeki yerini en iyi anlatan benzetme “kilit-anahtar” uyumudur. Kanallar çok küçük, greftler büyük olursa yerleştirme sırasında greftler zarar görecek ve bu greftlerin çoğundan saç çıkmayacaktır. Kanalların grefte göre geniş olması, hem doku tahribatına ve iz kalmasına sebep olacak hem de ekilen greftlere doğru açı verilemeyeceği için doğallıktan uzak bir sonuca sebep olacaktır. Bu gibi bir durumda saç kökleri tam anlamıyla kavranamayacağı için düşme riski ile de karşı karşıya kalacaktır.

Kanalların ebatlarının yanı sıra derinlikleri de önemlidir. Yüzeysel derinlikteki kanallarda, greftlerin deri altı ile teması zorlaştığından beslenmeleri de mümkün olmayacak ve sıkışıklık sorunu yaşayacaklardır. Olması gerektiğinden derin kanallarda ise; deri altındaki besleyici damarlar zarar göreceğinden yine greftler için bir beslenme sorunu meydana gelecektir. Bu durum da ekilen köklerin tutmasına engel teşkil eder.

Kanalların açısı belirlenirken dikkate alınan unsurlar

Saç ekimi estetik kaygıların giderilmesi için ihtiyaç duyulan kozmetik bazlı bir operasyon olduğu için doğallık son derece büyük önem arz ede. Bu nedenle kanal açma aşamasında kanalların ebatları ve derinlikleri kadar açıları da son derece önemlidir. Çünkü saç kökleri yerleştirilirken açılan kanalların açısı, yeni saç tellerinin hangi açı ile uzayacağını belirler.  Yeni saçlar uzamaya başladığında diğer saçlarla uyum içerisinde aynı yöne uzaması saç ekiminin başarısının göstergelerinden biridir. Bu nedenle kanallar açılırken ekim yapılan bölgenin çevresinde bulunan saçların açısı ve saç dökülmesinden önce o bölgede bulunan saçların uzama açısı dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde yeni saç telleri diğer saç tellerinden farklı yönlere doğru uzayabilir. Bu durum da başarısız ve doğallıktan uzak bir ekim görüntüsünün meydana gelmesine, saçların farklı yönlere doğru uzamasına neden olur.

Ön saç çizgisinde bulunan saçlar her zaman için diğer bölgele oranla daha dar açı gerektirmektedir. Bu bölgede bulunan saçlar her zaman öne doğru ve 35 derecelik açı ile uzarlar. Bu sebeple saç ekimi işlemi sırasında ön saç çizgisine uygulama yapılırken öne doğru 30-35 derecelik bir açı ile kanal açılması gerekir. Kafa bölgesinin arkasına doğru gidildikçe saçların uzama açısı arttığı için kanalların da açılma açısı artmalıdır. Şakak kısımlarına ekim yapılırken 45 derece ile öne ve yana doğru verilen açı, tepe bölgesinin arkasına geçildiğinde artarak  ense bölgesine doğru açılmalıdır.

Saç ekiminde kanallar ve saç sıklığı ilişkisi

Saç ekimi işlemlerinde saç sıklığı büyük oran da donör alanın verimliliğine bağlı olsa da; ekim yapılacak bölgede açılan kanallardan da etkilenir. Açılan kanalların ebatları, kanalların sıklığını dolayısıyla saçların sıklığını belirler. Donör bölgesi yeterince verimli olan bir hastada saç kökleri toplanıp kanal açma ve ekim aşmasına geçildiğinde saç kökleri ile aynı ebatta olacak kadar küçük kanallar açmak daha fazla kanal açılabilmesini sağlar. Dolayısıyla daha fazla saç kökü ekilerek hastanın saha gür saçlara sahip olması sağlanabilir. Ancak bu nokta da dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunur ve hekimin uzmanlığı devreye girer. Çünkü aşırı sık kanal açmak, ekilen köklerin sıkışıklık yaşamasına yetersiz beslenmelerine neden olur. Bu durumda ekilen greftler tutmayabilir veya yetersiz beslenme nedeniyle yeni saç telleri üretemeyebilir.

 

*Tüm bu veriler ışığında; saç ekiminin doğal sonuçlanmasında en önemli aşamalardan biri kanal açma teknikleridir ve kanal açma teknikleri kesinlikle uzmanlık ister. Bilinçsizce yapılan bir operasyon, maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşanmasına hatta bazı sağlık sorunlarına dahi yol açabilir. Uzun vadede hayal kırıklığı yaşamamak, maddi kayıplara uğramamak ve çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşmamak adına; operasyonun gerçekleştirileceği kurumun, doktorun veya ekibin uzmanlığı titizlikle değerlendirilmelidir.

Last modified: April 19, 2019

Leave a Reply