Contact
Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Cad. No:5 Estetikland Plaza Şişli İstanbul

Saç Ekiminde Kanal Açma Teknikleri

saç ekiminde kanal açma

Kanal açma işleminin önemi

Kanal açma işlemi; saç ekiminin başarısını etkileyen en önemli faktör olmasının sebebi, toplanan saç köklerinin yerleştirileceği noktalar olmalarıdır. Teknik bilginin yeterli olmasının çok önem arz ettiği kanal açma işlemi, el becerisinin de yüksek olmasını gerektirir. Kanalların doğru açı ve doğru derinlikte açılması saç ekiminin doğallığını, dolayısıyla başarısını doğrudan etkilemektedir.

3 Çeşit Kanal Açma Tekniği Vardır

Saç ekimi işlemlerinde kullanılan, Sagittal Slit, Lateral Slit ve Perkutan olmak üzere 3 çeşit farklı teknik kullanılmaktadır.

  • Sagittal Slit: Saç köklerinin ekileceği bölgede kesiler yapılarak uygulanan kanal açma tekniğidir. Fut tekniğinde uygulanan bu kanal açma tekniği, dikiş gerektirir. Doğru açıyı yakalama oranını oldukça düşüren Sagittal Slit tekniği, yara izlerine de sebep olduğu için günümüzde tercih edilmemektedir.
  • Lateral Slit: En yaygın olarak kullanılan tekniktir. Küçük açılarda kanal açılmasına olanak tanıyan Lateral Slit tekniğinde doğal sonucu yakalamak da kolaylaşır. Sagittal Slit tekniğinin aksine iz bırakmayan bir tekniktir.
  • Perkutan Tekniği: Diğer tekniklerle kıyaslandığında daha zahmetli olan ve uzun süren Perkutan tekniğinde, kanallar yuvarlak şekilde açılır. Açılan kanallar mikro seviyede olduğunda iyileşme süreci daha kısadır.

Kanal-Greft Uyumsuzluğu Saç ekiminin Başarısını Düşürür

Donör bölgeden toplanan saç köklerinin yerleştirileceği kanalların greftlerle uyumlu şekilde olması, saç ekimi işleminin başarısı için oldukça önemlidir. Kanal-Greft uyumunun saç ekimindeki yerini en iyi anlatan benzetme “kilit-anahtar” uyumudur. Kanallar çok küçük, greftler büyük olursa yerleştirme sırasında greftler zarar görecek ve bu greftlerin çoğundan saç çıkmayacaktır. Kanalların grefte göre geniş olması, hem doku tahribatına ve iz kalmasına sebep olacak hem de ekilen greftlere doğru açı verilemeyeceği için doğallıktan uzak bir sonuca sebep olacaktır.

Kanalların ebatları kadar derinlikleri de önemlidir. Yüzeysel derinlikteki kanallarda, greftlerin deri altı ile teması zorlaştığından beslenmeleri de mümkün olmayacak ve sıkışıklık sorunu yaşayacaklardır. Olması gerektiğinden derin kanallarda ise; deri altındaki besleyici damarlar zarar göreceğinden yine greftler için bir beslenme sorunu meydana gelecektir. Bu durum da ekilen köklerin tutmasına engel teşkil eder.